ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ WORLDCHEFS ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΑΕ. ΚΟΡΕΑ 2012