Διοικητικό Συμβούλιο

Ζησόπουλος Τάσος Πρόεδρος
Πρωτοψάλτης Τάσος
Δίγκας Στέλιος
Χονδρογιάννης Νίκος
Αναπληρωτές πρόεδροι
Μουρμούρης Σπύρος Αντιπρόεδρος
Έκτορας Ιωάννου Γενικός Γραμματέας
Μούρτζιος Γεώργιος Αναπληρωτής Γραμματέας
Λορέντζος Γιώργος Ταμίας
Βαρβέρης Δημήτρης Αναπληρωτής ταμίας
Καρούμπας Μίλτος Πρεσβευτής Ελληνικής Γαστρονομίας στο εξωτερικό
Τάσος Τόλης Επίτιμος πρόεδρος
Μαρουφίδης Θόδωρος Επίτιμο Μέλος