Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών που οδηγεί σε κατοχύρωση γνώσεων με Πιστοποίηση

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πρόγραμμα.