Διοικητικό Συμβούλιο

Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος Πρόεδρος
Πρωτοψάλτης Αναστάσιος Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ζησόπουλος Αναστάσιος Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δίγκας Στέλιος Αντιπρόεδρος
Χονδρογιάννης Νικόλαος Αντιπρόεδρος
Ιωάννου Έκτορας Γενικός Γραμματέας
Αρμενιάκος Γιώργος Αναπληρωτής Γραμματέας
Θαμνίδης Κυριάκος Ταμίας
Μουρμούρης Σπύρος Αναπληρωτής Ταμίας
Καρούμπας Μίλτος Πρεσβευτής Ελληνικής Γαστρονομίας στο εξωτερικό
Τόλης Τάσος Επίτιμος πρόεδρος
Μαρουφίδης Θόδωρος Επίτιμο Μέλος